Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Droogstand: inkorten of weglaten?

Netwerk van onderzoekers en melkveehouders. Samen zijn ze geinteresseerd in de vraag of een kortere of zelfs geen droogstand interessant kan zijn voor de melkveehouderij vanuit het oogpunt diergezondheid, levensduur en werkgemak. De onderzoekers doen een proef op de Waiboerhoeve waarin 150 hoogproductieve koeien verdeeld worden in drie droogstandslengtes (0, 30 of 60 dagen) en deze koeien worden twee lactaties lang gevolgd om te zien wat de effecten zijn op o.a. productie en gezondheid. De melkveehouders in dit netwerk hebben interesse in dit onderwerp en willen meeleren of hebben zelf ervaring met het verkorten van de droogstand of doormelken.

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.