Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Verminderen fosfor krachtvoer melkvee

Het doel van het project is het terugbrengen van fosforgehalten in het krachtvoer om daarmee de benutting te verhogen op bedrijfsniveau en een reductie in de mestafvoer te realiseren met bijkomende kostenbesparing.
Aanpak De eerste ervaringen op Koeien & Kansen-bedrijven wijzen erop dat er nog veel mogelijkheden zijn voor lagere fosfaatgehalten in rantsoenen voor melkvee. Gecombineerd met gebruik van BEX (Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie) en op termijn een bedrijfsspecifieke excretieberekening voor P (BEP) kan dit ervoor zorgen dat de benutting wordt verhoogd en er veel minder mest hoeft te worden afgevoerd. Bewustwording van de mogelijkheden en introductie/demonstratie van deze nieuwe ideeën op het melkveebedrijf zijn direct te vertalen naar een hogere benutting, minder mestafvoer en dus lagere kosten. Binnen het netwerk wordt de uitgangssituatie in beeld gebracht. Vervolgens worden verbeteringsmogelijkheden verkend in overleg met een veevoedingsdeskundige en de eigen mengvoerleverancier. Inspiratie wordt gezocht bij het project Koeien & Kansen www.koeienenkansen.nl

Kijk ook op www.verantwoordeveehouderij.nl contactpersoon Michel de Haan

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door de Melkveeacademie, PPP-Agro Advies en Melkveeproefbedrijf Zegveld. Met deze overkoepelende aanpak willen zij de kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterken.
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.