Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Gezonde melkers

Dit project gaat over het merk "CLA-melk" van Friesland Campina (ruim 400 deelnemers). Deze melk bevat meer onverzadigde vetzuren, door een aangepast rantsoen van het vee. In de weideperiode blijkt het CLA-gehalte in de melk nogal te schommelen. Dit netwerk wil een plan maken om het CLA-gehalte in de melk beter beheersbaar te houden met uitgewerkte voederstrategieën.
Veel CLA-veehouders hebben ondertussen individueel ervaring opgedaan met de productie van CLA-melk, al dan niet met het gebruik van weidegras als ruwvoer. Kennis delen tussen individuele veehouders kan helpen ook via de ruwvoerkwaliteit al sturing te geven aan de productie van CLA-melk.

Kijk ook op www.verantwoordeveehouderij.nl contactpersoon Anke de Groot

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door de Melkveeacademie, PPP-Agro Advies en Melkveeproefbedrijf Zegveld. Met deze overkoepelende aanpak willen zij de kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterken.
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.