Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Kookboek particulier natuurbeheer

Dit project gaat over het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) middels contracten over natuurbeheer met veehouders. Het praktijknetwerk wil kennis ontsluiten hoe er van landbouwgras natuurgrasland gemaakt kan worden, zoals die ten grondslag ligt aan diverse beheerspakketten. Het doel van dit netwerk is om een protocol/ gebruikershandleiding (kookboek) te maken voor de belangrijkste landelijk geldende beheerspakketten die binnen de melkveehouderijgebieden kunnen worden afgesloten en die binnen de agrarische bedrijfsvoering van melkveebedrijven kunnen worden uitgevoerd.

Kijk ook op www.verantwoordeveehouderij.nl contactpersoon Klaas de Jong

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door de Melkveeacademie, PPP-Agro Advies en Melkveeproefbedrijf Zegveld. Met deze overkoepelende aanpak willen zij de kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterken.
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.