Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Onderzoek en Innovatie

Kunstmestloos boeren op Veengrond

Netwerk in West Nederland;
Aan de hand van de nieuwste inzichten vanuit bijvoorbeeld Koeien & Kansen, De Marke en verschillende mestscheidingsdemonstraties gaan we de uitdaging aan het kunstmestverbruik nog verder te verminderen met als uiteindelijke doelstelling kunstmestloos boeren, met behoud van gewasopbrengst en kwaliteit. En een minimaal gelijkblijvend saldo!
Juist op Veen waar de grond van nature een hoog stikstofleverend vermogen heeft, ligt dit het meest voor de hand.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken gericht op de ontwikkeling van de melkveehouderij in het Westen waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Met deze overkoepelende aanpak wordt de kennisuitwisseling tussen veehouders onderling versterkt maar ook een interessant platform geboden om als bedrijfsleven en andere stakeholders bij aan te haken. Deze koepel wordt ondersteund door de Melkveeacademie, PPP-Agro Advies en Melkveeproefbedrijf Zegveld.

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.