Ik ben mijn wachtwoord vergeten

De Junior Melkvee Academie

License to produce voor melkveehouders

In 15 jaar moet de veehouderij in Nederland zich hebben ontwikkeld tot een in alle opzichten duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de samenleving: een veehouderij die produceert met respect voor mens, dier en milieu waar ook ter wereld. Als onderwijsinstellingen (AOC Oost, Wellant, CAH en PTC+) willen wij leerlingen / studenten laten leren van koplopers in de praktijk en van het onderzoek dat op die gebieden gebeurt. Het zijn de toekomstige ondernemers, medewerkers en adviseurs die dit moeten leren in de komende 15 jaar zoals de minister dit gesteld heeft in een brief aan de Tweede Kamer in 2008.

Er is vanuit de praktijk en vanuit het beleid vraag naar een manier van melkvee houden om in de toekomst meer verantwoord te produceren. Melkveehouders bij CONO Kaasmakers en Milq2 zijn koplopers op dit gebied.
CONO Kaasmakers en Milq2 willen hun kennis ook overdragen naar anderen. Er zijn meer melkveehouders die meer verantwoord willen gaan produceren. Daarnaast is er onderzoek op dit gebied vanuit de Innovatieagenda.

De centrale doelstelling van het project is dat leerlingen / studenten leren om duurzamer te produceren. Dit is met inachtneming van wensen en eisen vanuit het perspectief van mensen, dieren en het milieu, waarbij de input van diverse belanghebbenden rondom het melkveebedrijf in samenhang wordt geleerd.
De input wordt geleverd door:
- CONO Kaasmakers en Milq2 (met hun veehouders)
- WUR/LEI met hun onderzoek (op basis van de Innovatieagenda melkveehouderij)
- Programmateam Dierwelzijn
- Het project Ketenbewust ondernemen (KIGO 2009, Programmateam Ketenkennis)

Door in zo’n project deel te nemen, leert de docent hier ook van. Het zijn de docenten die het onderwijs zo moeten organiseren en updaten dat leerlingen / studenten leren om duurzamer te produceren.
 

Netwerk actueel

Word deelnemer of inloggen om toegang te krijgen tot dit deel van de website.