Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Houd de koe in de wei - Doe mee via website Amazing Grazing

Een koe in de wei: het is een Nederlands icoon als geen ander. Beeldbepalend voor ons Nederlandse imago en van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak van de nationale melkveehouderij en de afzet van zuivel. Helaas zien we de weidegang afnemen. Daar hebben boeren vaak goede redenen voor. Het project Amazing Grazing wil deze opstaltrend keren. Maar dan zijn er wel ‘amazing solutions’ voor ‘amazing questions’ nodig! Hiervoor werkt Amazing Grazing samen met een wereldwijd netwerk van experts en ervaringsdeskundigen.

afbeelding van NVeldhuis

Nieuwe meetunit voor gasvormige emissies op Dairy Campus

Op Dairy Campus vindt een geheel nieuwe ontwikkeling plaats. Afgelopen weken zijn er vier afdelingen gebouwd waarin elk 15 melkkoeien gehouden kunnen worden. Het bijzondere van deze afdelingen is dat ze onafhankelijk van elkaar mechanisch geventileerd kunnen worden en dat ze hun eigen mestopslag hebben. Boven en onder de vloer zijn ze dus volledig van elkaar gescheiden. Deze opzet maakt de afdelingen geschikt voor vergelijkend emissieonderzoek in melkveestallen. Zo kunnen technieken die ammoniak reduceren snel en effectief onderzocht worden.

afbeelding van NVeldhuis

Succesfactoren voor weidegang gezocht!

U heeft in 2012 een besluit genomen om uw melkkoeien te weiden of op te stallen. Deze keuze leverde tijdens de uitvoering in 2012 ongetwijfeld successen en knelpunten op. In het project Economisch weiden zijn wij op zoek naar methoden en technieken voor succesvol weiden. U kunt uw eigen parels en puzzels nu doorgeven.

afbeelding van NVeldhuis

Melkvee Academie Nieuws oktober is uit

Het Melkvee Acedemie Nieuws van oktober 2012 is uit!
Lees hier meer over:

afbeelding van NVeldhuis

Foarút Buorkje krijgt een vervolg

Het kennis- en ontwikkel project Foarút Buorkje krijgt een vervolg. Het Friese project kreeg van de LTO Noord Fondsen het eerste deel van de benodigde financiering. Het vervolgtraject gaat wederom aan de slag met de vier thema’s: Stallen en bedrijfssystemen, grondstrategie, milieugebruiksruimte en samenwerking. Het kringloop denken en het nieuwe mestbeleid spelen daarbij een centrale rol.

afbeelding van NVeldhuis

Met LTO naar Eurotier

LTO Noord, ZLTO en LLTB bieden hun leden een speciaal busarrangement naar de veehouderijbeurs Eurotier in Hannover aan. Van 13 tot en met 16 november rijden er dagelijks bussen van Zwolle en Den Bosch naar Hannover.

afbeelding van NVeldhuis

Frisse blik op uw bedrijfsresultaten, door CAH studenten

Vindt u een frisse blik op uw koeien en technische resultaten interessant?
Vanuit de CAH werken we ook dit jaar weer graag samen met Melkveeacademie!
Studenten gaan vanaf half november zo'n 30 bedrijven analyseren op het gebied van veevoeding, diergezondheid, vruchtbaarheid, dierwelzijn, huisvesting, melkwinning en fokkerij.

afbeelding van NVeldhuis

Aan de slag via Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In Overijssel zijn veel gebieden aangemerkt voor Natura 2000. In en rondom deze gebieden staat de ontwikkeling van veehouderijbedrijven onder druk. Dit heeft voornamelijk te maken met de uitstoot van ammoniak. Het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel werkt aan concrete, praktisch toepasbare maatregelen voor ondernemers om ontwikkelingsperspectief te behouden.

afbeelding van NVeldhuis

Deeltijd management opleiding voor agrarische vrouwen

Het Nordwincollege is van plan een deeltijd opleiding voor partners van melkveehouders te organiseren.
De cursus start in de loop van dit seizoen en is bedoeld voor meewerkende partners en medeondernemers uit het noorden van het land.  Na opgave wordt gezocht naar een geschikte centrale locatie.

afbeelding van Marianne Eringa

Gebruikersnetwerken Robotmelken

De afgelopen jaren heeft de Melkvee Academie met succes netwerken opgestart en begeleidt voor gebruikers van de robotmerken Lely en DeLaval. Via deze netwerken krijgen de veehouders meer inzicht in hun melkrobot en het management er van. Dit heeft geleidt tot vragen van andere merken om ook voor hun veehouders netwerken op te starten. In het komende najaar gaat de Melkvee Academie voor Fullwood (Merlin) in heel Nederland netwerken aanbieden.

afbeelding van NVeldhuis

Pagina's