Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Cursussen Biologisch Ondernemen

Het Centrum Biologische Landbouw biedt de cursussen Biologisch Ondernemen aan voor ‘Akkerbouw en Grove Groenteteelt’ en ‘(Melk)veehouderij’.
Deze cursus Biologische Ondernemen is interessant voor:
• Ondernemers die net zijn omgeschakeld naar biologisch 
• Ondernemers die er over na zitten te denken om over te stappen naar biologisch
• Ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen
• (Melk)veehouders die zelf voer willen verbouwen
 

afbeelding van Goaitske Iepema

Als het aan de koe ligt, kiest ze…

De Melkvee Academie en Cowhouse internationaal nodigen u samen met PTC+ uit  voor een ochtendbijeenkomst over koecomfort onder de titel: Als het aan de koe ligt, kiest ze…
Voor bedrijven die zich willen oriënteren op nieuwbouw of optimalisatie.

afbeelding van NVeldhuis

Effecten mest op bodemfauna en weidevogels

ANV Oer de Wjuk in Friesland is actief met weidevogelbeheer. Samen met Keydollar BV heeft zij in 2012 Altenburg en Wymenga een project laten uitvoeren naar de effecten van mest op bodemfauna en weidevogels. Dit is deels gefinancierd oor LTO Noord fondsen. Omdat meer melkveehouders bezig zijn met mestscheiden en weidevogelbeheer is dit project ook interessant voor niet-deelnemers.

afbeelding van NVeldhuis

Gebruikersnetwerken robotmelken voor Fullwood en DeLaval starten begin 2013

Begin 2013 gaat de Melkvee Academie weer een aantal netwerken opstarten voor gebruikers van een melkrobot.

Voor Fullwood zijn in november en december in Noord en Oost een gebruikersgroep gestart. Begin 2013 gaan de uitnodigingen de deur uit voor de start in de regio’s West en Zuid.

afbeelding van NVeldhuis

Ervaringen met de Melkvee Academie bijeenkomsten

De afgelopen tijd zijn er diverse bijeenkomsten geweest, onder andere over koecomfort, bij lokale LTO Noord afdelingen. Daarnaast hebben er ook diverse imagoavonden en Melkveecafés over droogzetten plaatsgevonden. Kennismakelaars Lisanne Oskam en Rob Huinink waren hierbij aanwezig en delen graag hun ervaring.

afbeelding van NVeldhuis

€fficiënt voeren is €fficiënt boeren

Al vanaf de oprichting van de Melkvee Academie ben ik, Minne Holtrop, actief als kennismakelaar. En met veel plezier, want het “Boeren leren van Boeren” spreekt me aan.
We hebben ons bij de start vooral bezig gehouden met de strategie van ondernemers, “Laat de toekomst je niet overvallen”. Maar om de toekomst goed tegemoet te treden moet het heden ook kloppen daarom is nu, en zeker ook in de toekomst, efficiënt voeren belangrijk. De laatste tijd wordt meer aandacht geschonken aan: “Hóe voer ik dan aan wát voer ik”.

afbeelding van NVeldhuis

Melkveecafe’s over droogzetten

Vanaf eind november maken we een begin met een 11-tal melkveecafés over droogzetten. In deze cafés, die worden gehouden i.s.m. de plaatselijke LTO Noord afdelingen, wordt o.a. het onderzoek dat de GD samen met het UGCN heeft uitgevoerd over selectief droogzetten, verder toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het project WHY DRY.

Dit project draait om de vraag of je koeien wel of niet moet droogzetten. Uiteraard is er veel gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in discussie te gaan over de voor en tegens van droogzetten. 

afbeelding van NVeldhuis

Netwerken Fullwoord - regio Noord en regio Oost

Fullwood vindt het erg belangrijk dat veehouders die met een melkrobot werken met elkaar in contact komen, omdat gebruikers veel van elkaar kunnen leren. Daarom starten Fullwood en de Melkvee Academie netwerkgroepen voor melkrobot-gebruikers.

Lely Vector demo

Naast kennisuitwisseling vindt de Melkvee Academie innoveren ook een erg belangrijk onderwerp in de melkveehouderij. Dit voorjaar heeft Lely de Vector geïntroduceerd. Op dit moment is dit de enige meng- en voerrobot die op de markt beschikbaar is. Dat ook de sector dit toejuicht blijkt uit het feit dat de Vector onlangs de “Bronzen Sikkel 2012” gewonnen heeft. Een innovatieprijs die door de vakjury tijdens de ATH in Biddinghuizen wordt uitgereikt.

afbeelding van NVeldhuis

Melkveebedrijven focussen op economie en arbeidsefficiëntie

Melkveehouders die economisch succesvolle groeiplannen realiseren, besteden tijdens de planvorming veel aandacht aan economie en arbeidsefficiëntie. Minder succesvolle groeiers daarentegen hanteren veel meer doelen. Daardoor vergroten ze het risico op lagere economische resultaten na groei. Maar ook als het gaat om persoonskenmerken, competenties en opvattingen over investeren zijn er verschillen tussen de succesvolle en de minder succesvolle investeerders. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR.

afbeelding van NVeldhuis

Pagina's