Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Eerste Netwerk Gebruikersgroep VMS Delaval van start

Rond half juni zal in Oost Brabant de eerste gebruikersgroep VMS van 2013 van start gaan. Via DeLaval dealer Van Grinsven hebben zich 14 veehouders gemeld die samen meer uit hun VMS willen halen. Ook voor de rest van Nederland zijn wij bezig om deze netwerken van de grond te krijgen. Er zijn op dit moment echter te weinig aanmeldingen om in elk gebied een netwerk op te zetten. Bent u als veehouder geinteresseerd in dit netwerk dan kunt u zich hier opgeven.

afbeelding van NVeldhuis

Netwerk €fficient Voeren i.s.m. AgruniekRijvallei

De Melkvee Academie gaat samen met voerleverancier AgruniekRijnvallei in september van start met netwerken €fficient Voeren. In de periode voor de zomervakantie wordt er door AgruniekRijnvallei bij haar eigen klanten een inventarisatie ronde gedaan om te kijken hoeveel veehouders interesse hebben om aan deze netwerken mee te doen. Zoals bekend bestaat elk netwerk uit 10 veehouders die maandelijks bij elkaar komen om te kijken en vooral te leren hoe zij op het eigen bedrijf efficienter kunnen voeren.

afbeelding van NVeldhuis

Zuivelindustrie en opleiders bundelen kracht voor borgen van zuivelvakkennis

Op 15 mei is in Hoogeveen de samenwerking tussen 18 opleidingspartijen en zuivelbedrijven vastgelegd in een convenant. De  deelnemende instellingen en bedrijven vormen de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC), die met de website zuivelacademie.nl een digitale kennis- en leeromgeving voor (toekomstige) zuivelwerkers heeft neergezet.
 
Lees hier het volledige persbericht.

afbeelding van NVeldhuis

Leerzame ervaringen tijdens netwerk €fficiënt Voeren

10 mei is het netwerk €fficient Voeren in Groningen voor de derde keer bij elkaar geweest. Veel cijfers en een levendige discussies. Gewapend met de graslandhoogte-meter een rondje door het land en daar ook weer discussieren over de ideale eerste snede. Dat goed ruwvoer een must is om een hoog voersaldo te halen blijkt uit de cijfers. De produktie viel afgelopen jaar tegen, het voerverbruik was hoog. De prijzen van melk en krachtvoer hielpen ook niet echt mee.

afbeelding van NVeldhuis

Tien melkveehouders starten in Het Nieuwe Veehouden 2.0

Om te innoveren heb je als ondernemer anderen nodig die het samen met jou het mogelijk maken om je plannen te realiseren. De beste mogelijkmakers zijn daarbij degenen die je het verste brengen en niet zij die het dichtste bij je staan. Makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen moet je er achter zien te komen wie je het verste kan brengen, maar ook buiten je comfort-zone stappen en verder kijken dan je eigen bekende, vertrouwde netwerk. En dat is nu precies waar het om draait in Het Nieuwe Veehouden 2.0.

afbeelding van NVeldhuis

Landelijke regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Boeren kunnen mogelijk voor 1 juli intekenen op een subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken. Dat staat in de uitwerking van de regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'.
Het gaat om een provinciale regeling waaraan alle provincies meedoen. Boeren en tuinders die asbestdaken verwijderen en vervolgens zonnepanelen installeren, komen er voor in aanmerking. In totaal is 20 miljoen euro beschikbaar voor de regeling.

afbeelding van NVeldhuis

Goede bodem boert beter

De Melkvee Academie heeft in Scherpenzeel samen met een aantal partners een geslaagde bijeenkomst georganiseerd over goed bodembeheer. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het project 'Meer uit Gras', dat gefinancierd wordt door LaMi. Frank Verhoeven van Boerenverstand Consultancy legde het belang van de Kringloopwijzer uit. Hiermee krijgen melkveehouders inzicht in de mineralenkringloop op hun bedrijf. De Kringloopwijzer krijgt een belangrijke rol binnen het toekomstige mestbeleid. Sleutel tot een goede mineralenbenutting binnen het bedrijf is de bodem.

afbeelding van NVeldhuis

Vergelijken energieaanbieders

Het ene energie-aanbod met het andere vergelijken, is lastig voor veel mensen. Vooral als je er niet dagelijks mee te maken hebt, is het lastig om een goed overzicht te krijgen. Verschillende aanbieders zeggen bovendien allemaal dat ze het voordeligst zijn. Maar gaat u ook echt honderden euro's besparen.
 

afbeelding van NVeldhuis

Stimulering duurzame energie van start

Op donderdag 4 april kwamen meer dan 100 projecten voor zonne-energie, 3 windmolenparken, 21 vergistingsinstallaties, 25 biomassaketels en 12 duurzame warmte projecten binnen bij Agentschap NL. Met deze plannen willen groene ondernemers een hoeveelheid duurzame energie opwekken die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van 200.000 huishoudens.

afbeelding van NVeldhuis

Het Nieuwe Veehouden: Unieke kans om uw idee te realiseren

U bent melkvee-, varkens- of pluimveehouder. U heeft een concreet idee om uw bedrijf duurzamer te maken. Dat kan een nieuw stalsysteem zijn of een deel ervan, een nieuw product of u wilt uw bedrijf verder ontwikkelen samen met uw omgeving. Tegelijkertijd merkt u dat het niet gemakkelijk is om dit idee tot een plan te maken, laat staan te realiseren. In 2013 kunt u hierbij ondersteuning krijgen via Het Nieuwe Veehouden.

afbeelding van NVeldhuis

Pagina's