Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Netwerk Robotmelkers, gebruikersgroep A4

Geachte Robotgebruiker,
Lely vindt het erg belangrijk dat veehouders die met een melkrobot werken met elkaar in contact komen, omdat gebruikers veel van elkaar kunnen leren. Daarom start L.C. Zelhem B.V. en de Melkvee Academie een nieuwe netwerkgroep voor Lely A4-gebruikers in de regio Twente.

Persbericht: Drie nieuwe maatregelen melkveehouderij voor aanvraag NB-vergunning in Overijssel

In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel het verzilvertraject gestart. In dit intensieve traject werken de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning. De eerste vier maatregelen zijn nu ‘verzilverd’ en gereed voor gebruik bij vergunningaanvragen. Daarbij ook drie maatregelen voor de melkveehouderij: ACNV, Dakisolatie en een combinatie van die twee. Melkveehouders in Overijssel kunnen deze maatregelen gebruiken bij hun aanvraag.

Nieuwe test geeft inzicht in uw duurzaamheid

Het Nieuwe Veehouden en MIJN Duurzaamheid introduceren een duurzaamheidstest. De uitkomsten van deze 4D-test zijn een goede aanleiding om de duurzaamheid van uw bedrijf te bespreken met collega-veehouders en aan te scherpen.

afbeelding van NVeldhuis

Aanscherpen ideeën voor vernieuwende Vrijloophoeve

In augustus openden Karin en Marco Langenkamp uit Dalfsen de deuren van hun nieuwe Vrijloophoeve. De oude ligboxenstal was aan vervanging toe en dat de nieuwe huisvesting een vrijloopstal moet worden, was al snel duidelijk. Maar, de uitwerking van de plannen had meer voeten in de aarde. Om hun ideeën verder aan te scherpen volgden Marco en Karin het traject MIJN Duurzaamheid. “We wilden de stal aan het woonhuis bouwen. Onze collega’s waren het daar absoluut niet mee eens”, vertelt Marco met een lach.

afbeelding van NVeldhuis

Opnieuw veel belangstelling voor de cadeaubonnenactie

De vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord heeft dit jaar, net als vorig jaar, weer een aantal cadeaubonnen beschikbaar gesteld, waarmee LTO Noord afdelingen de komende tijd een interessante avond voor hun leden kunnen organiseren. De vakgroep werkt hierbij samen met de Melkvee Academie. Zij ontwikkelen het programma en organiseren en begeleiden de avond.
 

afbeelding van NVeldhuis

Verslag eerste demodag Maisteelt in Stroken

Verlies van organische stof; structuurbederf door continuteelt; maar één moment van mestaanwenden, dat zijn een paar steekwoorden die moeiteloos uit de mouw worden geschud als het gaat om de zwakke punten van de huidige maisteelt. Op de eerste demodag van Maisteelt in stroken in Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) is men het op die punten met elkaar eens. Gekeken naar de toekomst ligt de weg nog open. Wat een ieder wel opvalt bij het zien van het demoveld is dat de mais gelijkwaardig lijkt aan gangbare teelt.

afbeelding van NVeldhuis

Bijeenkomsten maïs telen in stroken

De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland biedt de komende weken samen met het Louis Bolk Instituut tijdens zeven demodagen een verdiepende bijeenkomst over maïs telen in stroken aan.

afbeelding van NVeldhuis

Mogelijkmakers voor innovatieve veehouders

In Het Nieuwe Veehouden werken 22 veehouders aan Verdere Verduurzaming van de Veehouderij. Deze veehouders werken hun innovatieve plannen uit en merken daarbij dat zij dit niet alleen kunnen. Zij hebben mensen nodig die hun plannen “mogelijk maken”. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de deelnemers aan Het Nieuwe Veehouden, maar voor alle innovatieve ondernemers. Klik hier om via zes korte interviews met mogelijkmakers een beeld te krijgen van wat zij voor jou kunnen betekenen.

afbeelding van NVeldhuis

Ook dit jaar weer een cadeaubonnenactie

Ook dit jaar werkt de MVA weer mee aan de cadeaubonnenactie van de LTO Noord vakgroep Melkveehouderij. Met deze actie ondersteunen de Melkvee Academie en de vakgroep bijeenkomsten van lokale LTO Noord afdelingen over actuele thema’s in de melkveehouderij. Afdelingen kunnen zich aanmelden voor cadeaubonnen, die in het komende winterseizoen tot uitvoering worden gebracht. De Melkvee Academie ontwikkelt het programma en organiseert en begeleidt de avond.
 
Thema's

afbeelding van NVeldhuis

Al 7 MegaWatt aan zonnepanelen gelegd bij boerenbedrijven door ‘Vraagbundeling Zonnepanelen’

250 Boeren en tuinders, aangesloten bij  één van de drie regionale LTO organisaties, hebben sinds juni 2012 gezamenlijk  al ruim 7 MegaWattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dit is het voorlopige resultaat van twee grootschalige vraagbundelingsacties. Hiermee is het LTO initiatief de grootste inkoopactie van Nederland op het gebied van zonnepanelen.

afbeelding van NVeldhuis

Pagina's