Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Imago

Met de Imago cafes gaan we op een praktische manier met de leden uit de zaal aan de gang om zelf lokale initiatieven te bedenken. Om te beginnen komt er een lokale ondernemer van buiten de sector aan het woord om te vertellen over zijn imago en het belang van direct klant contact.
 
Vervolgens neemt Bert Philipsen laat ons zien hoe de burgers eigenlijk tegen de agrarische sector aankijken. En daarna mag de zaal zelf aan de slag om ideeen te bedenken. Dit levert leuke initiatieven op als:

afbeelding van NVeldhuis

Mestcheck en dan?

Het mestbeleid is een onderwerp wat alle sectoren in Nederland raakt. Of het nu gaat om veehouderij die mest produceert en op eigen of andermans grond aanwendt, of om akkerbouw waar een flink aandeel van de bemesting komt van dierlijke mest. Begin 2014 is de nieuwe mestwetgeving van kracht. Op diverse manieren moeten en kunnen ondernemers aan de slag met het mestoverschot op hun bedrijf.
 

afbeelding van NVeldhuis

Melkveecafés GLB voorzien in behoefte

Vanwege de ophanden zijnde verandering in het uitbetalen van GLB gelden (Toeslagrechten) heeft LTO Noord ism de MelkveeAcademie avonden belegd waarin wordt uitgelegd wat er gaat veranderen.
 
Op uitnodiging van verschillende afdelingen komt de MelkveeAcademie met een medewerker van Flynth (Voorheen GIBO) en Dienst Regelingen.
 
De MelkveeAcademie is interactief. We beginnen dan ook met een aantal vragen aan de aanwezigen.
 

afbeelding van NVeldhuis

Films om te inspireren in duurzaamheidskeuzes

De ondernemers die meedoen aan de projecten Mijn Duurzaamheid en Het Nieuwe Veehouden werken integraal aan duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat zij in hun afwegingen en keuzes altijd de beoordeling maken vanuit de vier pijlers Boer, Koe, Burger en Milieu.
 
Binnen dit project zijn nu voor elke duurzaamheidspijler korte filmpjes gemaakt om de deelnemers te inspireren en te spiegelen in hun duurzaamheidskeuzes. De filmpjes zijn niet alleen interessant voor deelnemers aan de beide projecten, maar voor iedereen die zijn bedrijf wil ontwikkelen.
 

afbeelding van NVeldhuis

Proeftuin Natura 2000: Rubberen toplaag voor minder ammoniakemissie

Een rubberen laag op de stalvloer is geen noviteit meer. Vaak is hiervoor gekozen vanwege het positieve effect op de klauwen en bijvoorbeeld het beter vertonen van de tocht doordat de koeien meer grip hebben. Een ander aspect van de rubberen toplaag is minder bekend: minder ammoniakemissie. Eén vloertype met rubber is definitief in de Rav-lijst opgenomen, drie andere vloertypen hebben een voorlopige emissiefactor gekregen. Samen met andere vloeraanpassingen kunnen deze vloertypen de ammoniakemissie verminderen met 20 tot 60%.
 

afbeelding van NVeldhuis

Melkveecafés Levensduur: Een oude koe, goed voor imago en beurs

In de toekomstvisie van de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland staat  dat in de jaren 2013 – 2020 de gemiddelde leeftijd van het Nederlands melkvee  moet worden verhoogd van 4 naar 6 jaar.
 

afbeelding van NVeldhuis

Melkveecafés Droogzetten

Het antibioticabeleid voor de veehouderij is een van de thema’s die zeer ingrijpend zijn voor de sector. Voor de melkveehouderij geldt dat dan vooral voor het preventieve gebruik van antibiotica rondom het droogzetten. Vanaf 2013 is het zo dat preventief gebruik van antibiotica bij dieren niet meer mag. Goed dus om via Melkveecafés van de MelkveeAcademie, aandacht te schenken aan de praktische kant van dit beleid.
 

afbeelding van NVeldhuis

Studiemiddagen Grip op Klauwen

Op de drie studiemiddagen in september mochten we zeer veel enthousiaste belangstellenden begroeten. Wilt u, net als zij, flinke sprongen kunnen maken met klauwgezondheid op uw bedrijf? Kom dan naar onze studiemiddagen bij u in de buurt! Het geheim schuilt in een integrale adviesaanpak van klauwproblemen op het boerenerf. Sterk samenspel tussen koe, boer, dierenarts, veevoeradviseur en klauwverzorger leidt tot mooie resultaten.

afbeelding van NVeldhuis

Melkveecafés ‘Imago’

De Melkvee Academie houdt in samenwerking met vakgroep Melkveehouderij avonden met als thema ‘Imago, hoe maak ik een goede verbinding met de omgeving?’. De vraag op deze avond is: hoe kunnen wij dit imago positief naar de omgeving uitstralen?

afbeelding van NVeldhuis

'Onderwerp bij de kop pakken in melkveecafés'

Dieper ingaan op onderwerpen waar melkveehouders op bedrijfsniveau mee te maken hebben; dat is het doel van de melkveecafés van de MelkveeAcademie. Met vijf thema's timmert de MelkveeAcademie in het seizoen 2013-2014 aan de weg.

afbeelding van NVeldhuis

Pagina's