Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Melkveecafé Veiligheid op en rond het erf: Belangrijk! Maar....hoe is het op uw eigen erf?

Dit jaar gaan we als de Melkvee Academie weer op locatie met LTO Noord afdelingen aan de slag met het onderwerp Veiligheid. Boerenbedrijven worden steeds groter, activiteiten nemen toe in aantal en omvang. Denk aan grotere machines, toename opslag van mest, grotere stallen en (elektrische) installaties. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee, zowel voor de veehouder zelf, zijn gezin en medewerkers als voor de aanwezige veestapel. Regelmatig verschijnen berichten in de krant over stalbranden, waarbij grote aantallen dieren omkomen. En een ieder staat het ongeval met de mestsilo in Makkinga nog helder voor de geest. Maar ook dagelijkse (bijna) incidenten verdienen de aandacht.

Voor ons tijd om hier mee aan de slag te gaan. In samenwerking met de vakgroep Melkveehouderij LTO Noord, Projecten LTO Noord en de Melkvee Academie worden deze winterledenbijeenkomsten georganiseerd. De focus ligt hierbij vooral op brandveiligheid en mestgassen, maar ook andere aspecten komen aan bod. Een groter bewustzijn van de risico’s verkleint de kans op een ongeval of brand! Het doel is om leden meer bewust te laten kijken naar veiligheid op hun bedrijf.

Onder leiding van de brandweer gaan we op het erf van een collega ondernemer aan de slag om te kijken hoe we de veiligheid op het eigen bedrijf kunnen aanpassen en verbeteren. Met als doel zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen. U gaat naar huis met praktische tips die u de volgende dag direct op het eigen bedrijf kunt toepassen!

Deze bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door een samenwerking van de volgende projecten en partners: Project Actieplan Stalbranden 2012-2016, LTO Noord/platform mestgassen en vakgroep Melkveehouderij. De uitvoering is in handen van Projecten LTO Noord en de Melkvee Academie.