Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Leerzame ervaringen tijdens netwerk €fficiënt Voeren

afbeelding van NVeldhuis

10 mei is het netwerk €fficient Voeren in Groningen voor de derde keer bij elkaar geweest. Veel cijfers en een levendige discussies. Gewapend met de graslandhoogte-meter een rondje door het land en daar ook weer discussieren over de ideale eerste snede. Dat goed ruwvoer een must is om een hoog voersaldo te halen blijkt uit de cijfers. De produktie viel afgelopen jaar tegen, het voerverbruik was hoog. De prijzen van melk en krachtvoer hielpen ook niet echt mee. De groepsleden die gestart zijn met weiden gaven aan dat de produktie flink stijgt en uit de cijfers bleek dat het voerverbruik met 5 kg per 100 kg meetmelk daalde. Er zit dus genoeg pit in het verse gras om goed te kunnen melken, maar hoe krijg je het dan ook nog zo goed mogelijk in de silo om daar op termijn goed van te kunnen melken.

De meningen waren enigszins verdeeld maar over een aantal dingen was men het wel eens: Maaien rond 25 mei want dan gaat het meeste gras schieten, bij mooi weer niet twijfelen en streven naar 40 tot 45% d.s. bij inkuilen. De gastheer van deze ochtend wist nog niet of hij zijn geduld kon bewaren tot 25 mei maar de graslandhoogtemeter wees uit dat er nog geen 2000 kg. d.s. staat.  
 
Marjan van der Giezen
Deelnemer netwerk €fficiënt Voeren