Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Artikel vakblad Melkvee: Melkveehouders en kalverhouders leren elkaar kennen

Enorme behoeft aan informatie:
 
Stel, je zit al jaren in een gedwongen huwelijk, maar je hebt je partner nog nooit
gezien. Pas bij de eerste echte ontmoeting kun je die leren kennen. Dan barsten
de vragen los. Dat gebeurt wanneer kalverhouders en melkveehouders bij elkaar
over de vloer komen. Koeien- en kalverboeren blijken te snakken naar informatie
uit de andere sector.
 
Lees het gehele artikel van het vakblad Melkvee in de bijlage.

LTO start kennisnetwerken kalveropfok

Na een succesvolle pilot in de Gelderse Vallei gaat LTO Nederland dit najaar samen met verschillende zuivelorganisaties, waaronder FrieslandCampina, in heel Nederland 21 regionale kennisnetwerken over kalveropfok organiseren. Meer informatie klik hier ......
 
Het registratie formulier vindt u op deze website:

Adviseurstrainingen Mogelijkmakersnetwerken in volle gang

Twee van de drie bijeenkomsten voor adviseurs in de Mogelijkmakersnetwerken van Het Nieuwe Veehouden 3 zijn afgerond. De kennis die de Mogelijkmakersnetwerken Vergunningen, Financiering en Markt de afgelopen periode hebben vergaard is omgezet in cursusmateriaal voor Mogelijkmakers. De trainingsdagen worden gegeven door Rene Schepers en Bart Bremmer.

afbeelding van Kristel van Veen-Kort

Mogelijkmakersnetwerken het nieuwe veehouden halen het net op

Innovatieve veehouders besteden veel tijd en energie om hun nieuwe duurzame veehouderijconcept te realiseren. Maar hoe innovatiever de plannen, hoe moeilijker het is om tot realisatie te komen. Het Nieuwe Veehouden Realisatietrajecten werkte met individuele mogelijkmakers aan individuele ondernemersplannen. Daarbij kwamen structurele knelpunten in het systeem rond de veehouderij naar voren. Sinds begin dit jaar draaien daarom de drie Mogelijkmakersnetwerken Financiering, Vergunningen en Markt .

Netwerk Kalveropfok

Duurzaamheid van uw vee is een steeds belangrijker item in de sector. Daarbij komt dat wij op alle fronten kosten willen en moeten besparen. Volgens ons is er nog flink wat te besparen bij de opfok van het jongvee. Dat betreft natuurlijk de vaarsjes die de nieuwe toppers van de melkveehouders worden, maar ook de stiertjes die bij de kalverhouders op stal komen.
Hoe gezonder de kalveren, hoe beter de vaarsjes en stiertjes opstarten.
Wij denken dat er nog veel van elkaar te leren is en daarom willen we een gezamenlijk netwerk op starten met melkveehouders en kalverhouders om door middel van presentaties, bedrijfsbezoeken en discussies van elkaar te leren.
Het netwerk ‘kalveropfok’ maakt onderdeel uit van het Food Valley-project “kennisnetwerk duurzame landbouw” en draagt bij aan de Food Valley-ambitie voor verduurzaming van de landbouwsector.
Wij bieden u onderstaand programma van 4 bijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten worden begeleid door Lisanne Oskam (kennismakelaar van de Melkvee Academie).

Vernieuwende ideeën vragen om vernieuwende financiering

Veehouders die vernieuwende ideeën willen realiseren lopen vaak op dezelfde onderdelen vast. De meeste knelpunten zijn te herleiden naar financiering, vergunningen en markttoegang. Binnen het project  Mogelijkmakersnetwerken van Het Nieuwe Veehouden bekijken we op deze drie onderdelen wat er nodig is om realisatie van vernieuwende ideeën eenvoudiger en effectiever te maken. Wat er nodig is, maar vooral ook wie er nodig is?! De omgeving van de veehouder speelt een grote rol.

Be good & sell it: Hoe bereikt jouw product de klant?

Be good & sell it
Hoe bereikt jouw product de klant?
Wil jij duurzaam produceren én je investering in de markt terug verdienen? Neem deel aan “Be good & sell it” en verken met experts de mogelijkheden voor jouw product. Het eindresultaat van dit traject is je eigen businessmodel.

Melkveecafé schommelingen in de melkmarkt

In 2015 verdwijnt het melkquotum en naar verwachting ook een deel van de stabiliteit van de melkprijs. Hiermee komt de melkveehouderij terecht in een nieuw tijdperk. Goed inspelen op dit nieuwe tijdperk kan een melkveebedrijf een solide basis geven richting de toekomst.
Hoe kunt u hier als ondernemer op inspelen? Daar gaan we samen met u en de inleider van Flynth over nadenken. We zullen deze avond ook een uitstapje maken naar de varkenshouderij, om te kijken hoe zij omgaan met de schommelingen in hun markt. 
Onderwerpen die deze avond zeker aan bod zullen komen zijn:

Melkveecafé Veiligheid op en rond het erf: Belangrijk! Maar....hoe is het op uw eigen erf?

Dit jaar gaan we als de Melkvee Academie weer op locatie met LTO Noord afdelingen aan de slag met het onderwerp Veiligheid. Boerenbedrijven worden steeds groter, activiteiten nemen toe in aantal en omvang. Denk aan grotere machines, toename opslag van mest, grotere stallen en (elektrische) installaties. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee, zowel voor de veehouder zelf, zijn gezin en medewerkers als voor de aanwezige veestapel. Regelmatig verschijnen berichten in de krant over stalbranden, waarbij grote aantallen dieren omkomen.

Melkveecafé Kringloop: meer € uit je bedrijfskringloop

 
Kringloopwijzer: meer € uit je bedrijfskringloop
Samen met diverse specialisten op het gebied van de Kringloopwijzer (onder andere Countus, ForFarmers, et cetera) organiseert de Melkvee Academie de komende maanden praktische avonden over de Kringloopwijzer. Deze worden georganiseerd in opdracht van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Noord.

Pagina's