Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Blog

Efficient voeren is efficient boeren

afbeelding van NVeldhuis

Al vanaf de oprichting van de Melkvee Academie ben ik, Minne Holtrop, actief als kennismakelaar. En met veel plezier, want het “Boeren leren van Boeren” spreekt me aan.

We hebben ons bij de start vooral bezig gehouden met de strategie van ondernemers, “Laat de toekomst je niet overvallen”. Maar om de toekomst goed tegemoet te treden moet het heden ook kloppen daarom is nu, en zeker ook in de toekomst, efficiënt voeren belangrijk. De laatste tijd wordt meer aandacht geschonken aan: “Hóe voer ik dan aan wát voer ik”.
 
In de begin jaren van mijn boerenloopbaan was er de bedrijfsvoorlichting. De voorlichter vergeleek bedrijven van een groep, “netwerk”, tot op saldoniveau. We gingen als collega’s bij elkaar op bezoek en zagen met welk (ruw)voer en onder welke omstandigheden het resultaat tot stand is gekomen. Deze voorlichter en zijn simpele vergelijking tot op saldoniveau is er niet meer.
 
Tijdens mijn rondgang in het veld merk ik dat er weer behoefte is aan zo’n netwerk. Niet alleen op papier lezen of je het goed of minder goed doet, maar bij collega’s horen zien en ruiken hoe ze tot het resultaat komen. Waarom heeft de ene een hogere voer efficiëntie en saldo dan de andere.

Daarom pakt de Melkvee Academie dit signaal op. Op het bedrijf van uw collega met collega’s over voeren en koeien praten, onderwerpen die invloed hebben op de voerefficiëntie en het saldo. Want in de toekomst is, meer nog dan nu, de Voerefficiëntie van belang. Door de verwachte melkproductie groei vanaf 2015 wordt het ruwvoer even duur als het krachtvoer.
 
Onderwerpen waar je in zo’n netwerk onder andere een antwoord op krijgt zijn:
Geeft een duurder voersysteem een hogere voerefficiëntie? Wat is de invloed van Summerfeeding, zomerstalvoeren of beweiden op het saldo en de voerefficiëntie? Moet ik door de hoge voerprijzen mijn jaren gevoerde voerbeleid eens herijken? Loont het nog hoogwaardig gras om te zetten in kuil?
 
De netwerken duren een jaar en we komen maandelijks of tweemaandelijks (Afhankelijk van de wensen van de deelnemers) bij elkaar. Dit doen we zelfstandig met een eigen programma, maar we kunnen ook een praktische verdieping bieden op bestaande programma’s als Agrifocus en Dairy Compass. Niet alleen cijfers bespreken met de voerleverancier/adviseur, maar bij uw collega uit de zelfde groep op bezoek, en horen hoe hij tot zijn resultaat is gekomen.
 
Heeft u belangstelling, meld u dan aan via dit formulier.

Minne Holtrop
kennismakelaar de Melkvee Academie