Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Over de Melkvee Academie

Melkvee Academie 2.0 is een landelijk ondernemersnetwerk voor toekomstgerichte melkveehouders. Als onafhankelijke partij maakt de Melkvee Academie 2.0 ervaringen en kennis toegankelijk van collega’s, experts uit het bedrijfsleven en onderzoek. Melkvee Academie 2.0 doet dat door in te spelen op actuele ontwikkelingen in de markt, technologie en politiek.

Voor en door melkveehouders vormt de basis, met een professionele uitwerking van ‘boeren leren van boeren’ en melkveehouders als kennismakelaars. Vanuit eigen vragen verkrijgen ondernemers kennis waar ze direct mee aan de slag kunnen. Er wordt altijd met interactieve werkvormen gewerkt waarbij deelnemende melkveehouders achter de horizon kijken, breder dan hun eigen bedrijf kijken (naar collega’s en buren) en informatie niet voor zoete koek slikken maar daarop kauwen tot voor hen bruikbare kennis.