Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Kennismakelaar Minne Holtrop

functie: 
Kennismakelaar
adres: 
Marwei 124a 8508 RH Delfstrahuizen
Provincie: 
Friesland
telefoonnummer: 
06-53260735
e-mailadres: 
m.holtrop@melkveeacademie.nl

Ik heb samen met mijn vrouw Geeske in Delfstrahuizen, aan de oostkant van het Tjeukemeer, een melkveehouderij bedrijf met 140 melkkoeien een kleine 1,1 miljoen kg melk en 93 ha land. Ik fok mijn koeien volgens het Triple-A paringssysteem, een systeem waar ik erg tevreden over ben, duurzame koeien die tegen een stootje kunnen. Robuust wordt dat tegenwoordig genoemd. We runnen het bedrijf samen met twee zoons die beide een landbouwkundige opleiding volgen, en drie werknemers die in deeltijd werken.

Naast de melkveehouderijtak hebben we ook een aantal neventakken. De belangrijkste daarvan zijn Boerengolf en Koeknuffelen. Beide zijn bezigheden die de burger op een plezierige en ontspanen manier dichter bij de boerderij brengt. Ook produceren we groene stroom d.m.v. een windturbine en zijn we zijn lid van agrarische natuurvereniging Tusken Tsjûkemar en Tsjonger te Delfstrahuizen. We proberen 75 broedparen weidevogels per 100 ha. in dit gebied te krijgen. Dit zie ik als een manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet allen veel melk produceren met een moderne agrarische bedrijfsvoering, maar ook oog voor de omgeving waarin we leven.

Het bedrijf is lid van de European Dairyfarmers, een internationaal opererende studieclub, met leden in alle landen van Europa. Als persoon ben ik betrokken bij de sectorrad van het AOC, en heb zitting in de werkveld advies commissie landbouw van het Van Hall instituut in Leeuwarden. Beide commissies hebben tot doel een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen te bevorderen, een echte Melkvee Academie doelstelling, leren van elkaar.

Als kennismakelaar hoop ik u te kunnen helpen met het vinden van antwoord op uw vragen, door u te verbinden met collega’s die een antwoord op uw vraag hebben. Ook kunt u binnen de Melkvee Academie interessante collega’s ontmoeten die u niet dagelijks ontmoet, omdat ze buiten uw huidige netwerk vallen. De Melkvee Academie verbindt boeren over heel Nederland.

Mijn visie op de toekomst van de melkveehouderij is dat er ook op langere termijn geld te verdienen valt voor boeren in verschillende categorieën. De specialisten die produceren tegen de laagste kostprijs, en de verbreders die in de niches van de markt iets extra´s willen verdienen. De boer die zich alleen naar binnen richt, dus intern op zijn bedrijf, is niet de boer van de toekomst. We zijn een onderdeel van de samenleving, en zullen onze sterke kanten moeten benutten. We moeten produceren voor een markt die misschien nog ontwikkeld moet worden, en dat ligt misschien dichterbij dan u denkt: Nog niet zo lang geleden had nog niemand gehoord van bio-vergisting en bio-ethanol.
De MVA kan u helpen met creatieve innovatie. De melkveeacademie is er voor U die wilt inspelen op signalen uit de markt en de samenleving, U die de zeilen naar de wind zet.

Met vriendelijke groet, Minne Holtrop, Delfstrahuizen
.