Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Foarút Buorkje

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten in de agenda

Wat is en doet Foarút Buorkje
De omgeving waarin we boeren verandert sterk, en dit vraagt verandering van boeren. Het tweejarige Friese project Foarút Buorkje ondersteunt hierbij en doet letterlijk waar het voor staat: “agrarische ondernemers een stap vooruit helpen”. Een duurzame bedrijfsvoering die past in de omgeving en bij de burgerij staat daarbij centraal. Met een professionele uitvoering van “Kijken, Leren, Doen” worden mensen, kennis en gebieden in Friesland met elkaar verbonden. Op die manier wil Foarút Buorkje een bijdrage leveren aan een sterke en duurzame toekomst van de melkveehouderij en akkerbouw in Friesland.
 
De groei van het bedrijf, dierenwelzijn, de aanwezige natuur en landschappelijke waarde is een greep uit de thema’s die aan bod komen. In verschillende leeractiviteiten leren melkveehouders niet alleen door te kijken bij collega’s, maar onderzoeken ze ook welke manier van boeren past bij henzelf als ondernemer en wat interessant is voor hun bedrijf. Het “doen” uit zich door samen met collega’s onder professionele begeleiding aan de slag te gaan om een concreet plan voor het eigen bedrijf uit te werken.
 
Foarút Buorkje wordt mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, LTO Noord Fondsen, Mesdagfonds en de Noardlike Fryske Wâlden.